Breadcrumbs          СМДЛ - "Гогов - Коруджиев - Лъджева" ООД е основана през 2005г.

          Лабораторията е специализирана в областта на микробиологичните  и паразитологични изследвания.

          Разполага с два адреса: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" 50 и гр.Поморие - ул. Проф. Параскев Стоянов" No 1 - в сградата на МБАЛ Поморие.

          В лабораторията работят трима специалисти по микробиология и паразитология и четири квалифицирани лаборантки.

          Първият договор за работа с НЗОК е сключен през 2006г. Освен с направления по здравна каса, лабораторията извършва и платени изследвания.

          В началото на 2012г. предстои да се открие  микробиологична лаборатория и в  новопостроената поликлиника в кв. "Меден Рудник".