BreadcrumbsМИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Фецес
        - Здравни книжки
        - по показания
 • Стерилна урина
 • Материал от полова система
 • Раневи секрети
 • Храчка
 • Гърлен и носен секрет
 • Ушен, очен и други секрети
 • Хемокултура
 • Серологични изследвания:
  - хламидия трахоматис
  - директен + кръвен тест
  - всички серологични изследвания вкл. пакет микробиология на НЗОК
 • Микология