BreadcrumbsПАРАЗИТОЛОГИЯ

  • Презаверка на здравна книжка
  • Диагностика на паразитните болести.
    Всички видове паразитологични изследвания включително чревни паразити за изследвания за детска градина
  • Консултации по профилактика на паразитните болести
  • Лечение на паразитните болести